Почетна

 
Добродошли на интернет преѕентацију прекршајног суда у Прокупљу.

Захваљујемо на указаном поверењу и надамо се да ћемо кроз ову "web" презентацију успети да Вас упознамо са радом и организацијом суда за прекршаје.

Новом организацијом судова, од 01.01.2010.године, ранији органи за прекршаје прерасли су у судове за прекршаје, а као другостепени суд, уместо ранијих Већа за прекршаје, образован је Виши прекршајни суд.

Прекршајни суд у Прокупљу основан je за територију општине Прокупље, са седиштем у Прокупљу и у свом саставу има два одељења - у Блацу и Куршумлији

Седиште се налази у згради правосудних органа у Прокупљу, улица XXI Српске дивизије бр.2

У истој згради смештен је и Основни суд, Виши суд и Јавна тужилаштва и Јавно правобранилаштвоСедиште суда

Прокупље

XXI Српске дивизије бр.2

тел. 027/324-215

факс: 027/324-215

prekrsajnisudpk@beotel.net